Kanał RSS

Leczenie anoreksji i bulimii cz.2

B.Józefik, M.Pilecki (red.): Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki

W publikacji została przybliżona tematyka prezentowana w trakcie wykładów podczas I II Krakowskiej Konferencji poświęconej Problematyce Zaburzeń Odżywiania (Kraków, maj 2004), która w całości była przeznaczona na omawianie zagadnień związanych z leczeniem.

 

 

 

 

Pozycja składa się z następujących artykułów:
PODEJŚCIA, METODY, TECHNIKI

 • Zaburzenia odżywiania się. Kultura, psychopatologia, terapia. Uwagi wstępne. (Maria Orwid)
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania się w adolescencji (Maciej Pilecki)
 • Podejście narracyjne w systemowej terapii anoreksji psychicznej (Barbara Józefik)
 • Terapia rodzin pacjentów z jadłowstrętem psychicznym - systemowe aspekty podejścia ericksonowskiego (Roman Ciesielski)
 • Model psychoterapii pacjentek z rozpoznaniem bulimii psychicznej w ujęciu systemowym (Rafał Antkowiak)

MODELE LECZENIA STACJONARNEGO

 • Leczenie anoreksji psychicznej w stacjonarnym, wielodiagnostycznym oddziale młodzieżowym. Korzyści i ograniczenia (Kinga Widelska, Maria Kamińska)
 • Leczenie pacjentek chorych na bulimię w oddziale młodzieżowym (Cezary Żechowski, Anna Siewierska, Antoni Jakubczyk, Irena Namysłowska, Zofia Bronowska, Katarzyna Bażyńska)
 • Leczenie dorosłych pacjentek z zaburzeniami jedzenia o typie anorektycznym w warunkach oddziału zamkniętego (Adam Curyło)
 • Zaburzenia jedzenia jako objaw - perspektywa psychoanalityczna (Agnieszka Klimowicz-Sikora, Gustaw Sikora)
 • Etyczne i prawne aspekty leczenia anoreksji psychicznej bez zgody (Maciej Pilecki)

ASPEKTY SOMATYCZNE

 • Wskazania do hospitalizacji w przebiegu zaburzeń odżywiania (Andrzej Rajewski, Aleksandra Rajewska-Rager)
 • Leczenie zaburzeń odżywiania się - procedury somatyczne (Katarzyna Doleżał-Ołtarzewska)
 • Wybrane czynniki biologiczne w regulacji głodu i sytości (Małgorzata Janas-Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk)

PRACA WYRÓŻNIONA W SESJI POSTEROWEJ KONFERENCJI

 • Związek pomiędzy tendencjami do używania substancji psychoaktywnych i alkoholu a seksualnością kobiet z zaburzeniami odżywiania (Zenon Kulka, Anna Sarol-Kulka)


Jak podają autorzy, "z punktu widzenia teorii i praktyki terapeutycznej, istotne pozostaje pytanie o zasady łączenia różnych podejść w procesie leczenia konkretnego pacjenta. Jeden z ważnych problemów dotyczy zasad postępowania w stosunku do pacjentów, którzy nie uzyskują poprawy w ambulatoryjnym trybie leczenia oraz pacjentów chronicznych. Pojawia się tutaj pytanie o najbardziej skuteczne modele leczenia stacjonarnego. Podstawową metodą leczenia zaburzeń odżywiania są oddziaływania psychoterapeutyczne. Z uwagi na ryzyko zgonu i poważnych komplikacji somatycznych, zwłaszcza w wypadku anoreksji psychicznej, nieodmiennie ważnym zagadnieniem pozostają schematy oddziaływań somatycznych. Z zagadnieniem hospitalizacji i leczenia somatycznego wiąże się kwestia postępowania w sytuacji braku zgody na leczenie. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale też prawny i etyczny."

Tytuł: : Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki
Autor: B.Józefik, M.Pilecki (red.)
Wydawca: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Miejsce i rok wydania: Kraków 2005